Introduction
De Energieur
KLIMAATNEUTRAAL
CO2
FLUORGASSEN
WARMTETERUGWINNING
SMART GRID
AARDGASVRIJ
ALL ELECTRIC
CRADLE TO CRADLE
CIRCULARITEIT
KLIMAATIMPACT
ENERGIENEUTRAAL
VAN BEZIT NAAR GEBRUIK
FOSSIELVRIJ
ENERGIEOPSLAG
DUURZAAMHEID
WET & REGELGEVING
2030
2050
De Energieur
De Energieur is uw gids bij de energietransitie
De Energieur
De Energieur is uw gids bij de energietransitie
In kaart
Alles is in de afgelopen jaren uitgebreid in kaart gebracht.
De Energieur
PARTICIPATIEWAAIER
PLANDOCUMENTEN
UITVOERINGSPROGRAMMA
DUURZAAMHEIDSSCANS
AGENDA MAATSCHAPPELIJK VASTGOED
ROUTEKAARTEN
ENERGIELADDER
KLIMAATAKKOORD
REGIONALE ENERGIESTRATEGIE
TRANSITIEATLAS
VISIEDOCUMENT
ADVIESDOCUMENTEN
CASESTUDIES
AMBITIEDOCUMENTEN
KLIMAATPROGRAMMA
TRANSITIEVISIE WARMTE
TOOLKIT ENERGIETRANSITIE
MILIEUBAROMETER
Video Block
DUS NU AAN DE SLAG!
Aardgasvrij
100% AARDGASVRIJ IS SMART

In de afgelopen jaren is de noodzaak om aardgasvrij te worden in Nederland niet uitsluitend in verband te brengen met de verduurzamingsopgave, maar ook steeds meer in relatie tot de betaalbaarheid van de energievoorzieningen. Het is recent pijnlijk duidelijk geworden dat prijsschommelingen in de energiemarkt van met name het gas, voor forse problemen kunnen zorgen. Het effect was te groot, de energievoorzieningen moeten derhalve wederom een stabiele economische factor gaan worden. Economisch verduurzamen.

AMBITIES CONCREET MAKEN

Hoe hoog de ambitie ook is: CO2-neutraal, klimaatneutraal, BENG of energieneutraal? Aardgasvrij verwarmen is een no-regret maatregel! Gebouweigenaren die reeds aardgasvrij zijn, die plukken daar nu de vruchten al van. Door nu de eerste stappen naar aardgasvrij te zetten en waar mogelijk een voorbeeldfunctie te vervullen, worden de vervolgstappen zichtbaar, haalbaar en schaalbaar.

Contact
Contact

Wilt u weten wat De Energieur kan betekenen voor uw organisatie?
Neem contact op, wij zijn benieuwd naar uw ambities, plannen en vragen.

    CONTACTFORMULIER

    De Energieur